• آیا شخصی که خود مستاجر است می تواند آن را اجاره دهد؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم کسی که خود مستاجر است می تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره بدهد ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 473 قانون مدنی لازم نیست که موجر مالک عین مستاجره باشد ولی باید مالک منافع آن باشد. طبق ماده فوق لازم نیست موجر حتما مالک عین مستاجره باشد و کسی که مالک منافع باشد می تواند عین مستاجره را در صورتی که شرط مباشرت نشده باشد به دیگری اجاره دهد.

-->