• وضعیت عقد اجاره ای که موجر ملک را تسلیم نمی کند
  • سلام وقت بخیر من یک مغازه را به مدت 1 سال اجاره کردم و قرار بود 1 هفته بعد از عقد موجر ملک را به من تحویل بدهد. اما مستاجر قبلی ایشان با گذشت 3 هفته از مدت قرارداد ما ملک را تخلیه نمی کند. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی چه کاری می توانم انجام بدهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 476 قانون مدنی موجر باید عین مستاجره را تسلیم مستاجر کند و در صورت امتناع موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار مستاجر خیار فسخ دارد. طبق این ماده شما ابتدا باید موجر خود را اجبار به تسلیم و تحویل ملک مورد اجاره به خود بکنید و در صورتی که اجبار او ممکن نشد و یا خیلی زمان بر بود شما می توانید عقد اجاره را به موجب خیار تعذر تسلیم فسخ کنید.

-->