• موجر از تحویل ملک به من خودداری می کند و اول اجاره بها را می خواهد
  • سلام من یک ملک اداری را برای مدت 1 سال اجاره کردم اما موجر هنگام تحویل ملک به من، از تحویل خودداری می کند و می گوید اول اجاره بهای ماه اول را پرداخت کن، بعد من ملک را تحویل شما بدهم. می خواستم بدونم موجر چنین حقی دارد یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 377 قانون مدنی که به حقی به نام حق حبس اشاره دارد موجر می تواند تا زمانی که اجاره بها را پرداخت نکنید از تسلیم و تحویل ملک به شما خودداری کند مگر این که درباره ی پرداخت اجاره بها به طریقه ی دیگری توافق کرده باشید( مثلا موعد پرداخت اجاره بها آخر هر ماه در قرارداد قید شده باشد ) که در این صورت به دلیل موجل بودن زمان پرداخت اجاره بها، موجر دیگر چنین حقی نخواهد داشت و باید مورد اجاره را به شما تسلیم کند و در صورت امتناع از تسلیم به موجب ماده 476 قانون مدنی شما ابتدا باید اجبار موجر به تسلیم مورد اجاره را از مرجع صالح بخواهید و در صورت ممکن نشدن اجبار موجر، شما به موجب خیار تعذر تسلیم می توانید عقد اجاره مزبور را فسخ کنید. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با ما در تماس باشید.     02166128096

-->