• درخواست مشاوره جهت تعيين تكليف ملك
  • اينجانب مهدي گلي كريمي در پيش خريد يك واحد آپارتمان دچار مشكلات عديده اي شده ام كه به اختصار خدمتتان عرض مي كنم: 4 مالك زمينهاي ملك خود را تجميع كرده و به يك سازنده جهت ساخت داده‌اند. جهت ساخت ملك سهم خود را با سند به نام خريدار نكرده و تنها با قرارداد مشاركت در ساخت دست نويس حق فروش به سازنده داده اند و سازنده 6 واحد از 14 واحد اين ملك كه سهم خودش بوده را به ما پيش فروش كرده است. كه من يكي از واحد ها را خريده ام. در حين ساخت ملك سازنده مشكل مالي پيدا كرده و با اصرار از مالكان توسط وثيقه قرار دادن سندهاي ملك مبلغ 420 ميليون تومان وام گرفته و در قبال تضمين تسويه وام، سهمي كه در تقسيم نامه دستي به نام او شده بود را به صاحبان ملك برگردانده است. چند ماه بعد تفاهم نامه اي بين آنها امضا شده كه مالكان و سازنده هر كدام ملك را حق خود مي‌دانند.(متن قرارداد را نمي دانم) الان من نمي دانم زودتر به ما پيش فروش كرده يا اينكه زودتر سهم خود را به نام مالكان زمين برگردانده است. هم اكنون با سررسيد شدن وام طلب بانك 700 ميليون تومان شده در حاليكه تمامي خريداران 20 ميليون تومان براي سند نگه داشته ايم.از طرف ديگر اين ملك داراي 7 پاركينگ بوده است. مالكان زمين مي گويند سازنده 3 سهم پاركينگ دارد ولي تمامي 6 خريدار مدعي داشتن پاركينگ در مبايعه نامه مي باشند. در حاليكه ملك ناتمام بوده، پاركينگ نامعلوم بوده و هر واحد 50 ميليون بدهي دارد و مالكان زمين نيز مدعي هستند كه ملك براي آنها مي باشد و براي قسط بندي وام به دليل ضعف مالي مراجعه نمي كنند و بانك نيز (چون سازنده سهمي از سند زمين ها ندارد) مي گويد حتما بايد مالكان اظهار كنند كه وام را به نام ما قبول دارند و مالكان كه خود مدعي ملك هستند اين كار را نمي كنند. 1- براي اينكه بانك به نام من قسط بندي كند كه فعلا بانك دست از سرما بردارد تا ما سراغ شكايت عدم ايفاي تعهد برويم آيا مرجع قضايي نامه ميدهد؟ من چي كار كنم؟(شكايتي مطرح كنم يا ...) 2- ادعاي مالكان كه اين ملك براي آنها بوده روي مالكيت ما چه تاثيري دارد؟ آيا باعث باطل شدن معامله ما با سازنده مي شود؟ 3- براي پاركينگ چه شكايتي مطرح كنيم؟ 4- براي ناتمام ماندن ملك چه دادخواستي تنظيم كنيم؟( در حاليكه تا الان تعدادي از ما مبلغي بابت قابل استفاده شده ملك از قبيل آسانسور و انشعاب آب پرداخت كرده‌ايم ولي هنوز ملك ناتمام است)
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درود خدمت شما. درخواست شما در حال بررسی است.

-->