• وضعیت عقد اجاره در حالتی که مستاجر نتواند از مورد اجاره استفاده قید شده را ببرد
  • سلام وقت بخیر من یک مغازه را در خیابان ستارخان تهران برای این که قهوه خانه راه اندازی کنم به مدت 1سال اجاره کردم. اما بعد از تسلیم عین اجاره با شرایط کرونا و محدودیت های آن مواجه شدیم می خواستم بدونم من که با هدف تصریح شده در قرارداد که تاسیس قهوه خانه بود این ملک را اجاره کردم و با شرایط حاضر امکان پذیر نیست می توانم عقد اجاره را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 481 قانون مدنی و رای وحدت رویه ی شماره 644 مورخ 1317/3/11 اگر مانع خارجی ای سبب شود که موردی که برای اجاره تصریح شده است قابلیت اجرا نداشته باشد مانند ممنوع شدن شغلی که مستاجر به آن اشتغال داشته است یا مثل فرض سوالتان که به سبب ممنوع شدن فعالیت صنف شما به علت محدودیت های کرونایی، در این صورت عقد اجاره منفسخ می شود. یعنی اجاره از آن تاریخ به بعد باطل می باشد و شما می توانید عین مستاجره را به موجر تحویل بدهید و مبالغی را پرداخت کرده اید پس بگیرید.

-->