• وضعیت عقد اجاره ای که مورد اجاره معیوب باشد
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد اجاره ای یک واحد مسکونی را به مدت 1 سال اجاره کردم. بعد از تحویل گرفتن ملک و چند روز اول متوجه شدم که آب آن با پمپ به واحد ها پمپاژ می شود و وقتی که اکثر واحد ها از آب استفاده می کنند پمپ وظیفه ی خود را به خوبی انجام نمی دهد و آب قطع می شود. می‌خواستم بدونم از لحاظ حقوقی چه کاری می توانم انجام بدهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 478 قانون مدنی هر گاه معلوم شود عین مستاجره در حال اجاره معیوب بوده مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستاجر ضرری نرسد مستاجر حق فسخ ندارد. طبق این ماده شما می توانید عقد اجاره را فسخ کنید ولی اگر موجر این عیب را به طوری که به انتفاع شما ضرری وارد نشود یر طرف کند دیگر حق فسخ نخواهید داشت.

-->