• آیا موجر مسئول جبران خسارات وارد شده به مستاجر در اثر عیب مورد اجاره خواهد بود ؟
  • سلام به موجب عقد اجاره ای یک واحد مسکونی را برای مدت 1 سال اجاره کردم. بعد از مدتی سقف خانه فرو ریخت و مقداری از اسباب و اثاثیه ی ما زیر آوار ماند و خسارت شدیدی دید. می خواستم بدونم می توانم به این دلیل به موجر مراجعه کنم و مبالغ خسارات وارد شده را از او مطالبه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

با وحدت ملاک از ماده 639 قانون مدنی هر گاه عین مستاجره دارای عیوبی باشد که در اثر آن به مستاجر خساراتی وارد آید، موجر مسئول جبران آن نخواهد بود مگر این که عرفا مسبب خسارات به وجود آمده محسوب شود.

-->