• عیوب مورد اجاره
  • سلام کامیونی را برای مدت 1 سال از شخصی اجاره کردم که با آن به کار حمل ونقل مشغول شوم. بعد از تحویل گرفتن کامیون متوجه شدم که داخل سالن کامیون خیلی سر و صدا می کند و آینه های برقی و یکی از شیشه های برقی یک سمت  آن کار نمی کند. می‌خواستم بدونم به این علت ها می توانم عقد اجاره را فسخ کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 479 قانون مدنی عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد. طبق این ماده گمان نمی کنم عیوبی که در سوالتان مطرح کردید ( سر و صدای اتاق ماشین و کار نکردن آینه ها و شیشه برقی ) موجب نقص در بهره برداری یا سختی در انتفاع شود و شما نمی توانید به این دلیل عقد اجاره را فسخ کنید و تنها عیوبی موجب فسخ عقد اجاره خواهد شد که موجب نقص در بهره برداری و سختی در انتفاع باشد ( مثلا خرابی موتور کامیون یا خرابی سیستم ترمز )

آرزوی بهروزی

-->