• مورد اجاره ی کلی
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد اجاره ای یک دستگاه پراید را به صورت کلی اجاره کردم. یعنی در زمان انعقاد عقد اجاره خودرو حاضر نبود و موجر متعهد شد یک دستگاه خودروی پراید برای من حاضر کند. من می خواستم خودروی مذکور را در یکی از شرکت های تاکسی اینترنتی ثبت نام کنم ولی خودرو معاینه فنی نداشت. وقتی می خواستم که برای گرفتن معاینه فنی اقدام کنم متوجه شدم خودرو روغن سوزی دارد و امکان گرفتن معاینه فنی وجود ندارد. می خواستم ببینم می توانم عقد مذکور را به این علت فسخ کنم ؟  
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 482 قانون مدنی اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت. طبق این ماده شما ابتدا باید موجر را مجبور به تبدیل مورد اجاره کنید و او باید مورد دیگری را تسلیم کند و اگر تبدیل امکان پذیر نبود شما با استناد به خیار تعذر تسلیم می توانید عقد اجاره را فسخ کنید.

-->