• از بین رفتن مورد اجاره بر اثر زلزله
  • سلام وقت بخیر من یک واحد آپارتمان در شهر سرپل ذهاب به مدت 1 سال اجاره کردم. بعد از تحویل گرفتن و وفقتی که حدود 3 ماه از تاریخ انعقاد اجاره گذشته بود بر اثر زلزله ای که در شهر ما آمد آپارتمان از بین رفت. می خواستم بدونم تکلیف من و عقد اجاره منعقده از لحاظ حقوقی چه خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 483 قانون مدنی اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه ی حادثه کلا یا بعضا تلف شود اجاره از زمان تلف، نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستاجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره نماید. طبق این ماده عقد اجاره ی منعقده از زمانی که مال الاجاره تلف شده است منفسخ می شود و چون به علت حادثه ی قهری و طبیعی این اتفاق افتاده است هیچ یک از دو طرف موجر و مستاجر تعهدی به یکدیگر ندارند.

-->