• تعدی و تفریط مستاجر نسبت به مال مورد اجاره
  • سلام وقت بخیر من یک سوله را برای انبار کردن روغن موتور خودرو به شخصی برای مدت 6 ماه اجاره دادم. بعد از مدتی با خبر شدم که مستاجر در آن مکان تینر و مواد مشتعل را انبار کرده است و هر لحظه امکان دارد که بر اثر یک بی احتیاطی و بی دقتی آن جا دچار آتش سوزی شود. می خواستم بدونم آیا به این دلیل می توانم عقد اجاره فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و ماده 487 قانون مدنی هر گاه مستاجر در مورد اجاره تعدی و تفریط کرد موجر حق فسخ عقد اجاره ی مزبور را به این علت دارد.

-->