• اگر در اجاره مستاجر شغل خود را تغییر دهد
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد اجاره ای یک مغازه را به شخصی برای شغل جگرکی اجاره دادم. بعد از 4 ماه مستاجر اقدام به عوض کردن شغل خود کرد و آن جا مغازه ی دخانیات فروشی راه انداخت می خواستم بدونم می توانم عقد اجاره را به این دلیل فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 اگر مستاجر، شغلی را که در اجاره نامه تعیین شده است تغییر دهد و شغل جدید، عرفا مشابه شغل پیشین نباشد، موجر می تواند بدون پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت، تقاضای تخلیه ی عین مستاجره را بنماید.

-->