• نحوه نگارش چک
  • با سلام آیا در نگارش چک ، اعداد باید در مربعها قرار بگیرند؟ آیا قانونی در این زمینه هست؟ رقم عددی اگر بصورت درست در مربعها قرار نگیرد ولی عدد با حروف همخوانی داشته باشد ، چک ، مشکلی ندارد؟
1400/07/01

سلام و احترام

قانونی در این زمینه وجود ندارد و چک صادره صحیح می باشد. در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس بگیرید. 02166128096

-->