• مزاحمت شخص ثالث در مال مورد اجاره
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد اجاره یک باب مغازه را برای مدت یکسال اجاره کردم. بعد از این که مغازه را تحویل گرفتم شخصی مزاحم من در بهره برداری از مغازه شد. می خواستم بدونم می توانم به این دلیل عقد اجاره را فسخ کنم ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 488 قانون مدنی اگر شخص ثالثی بدون ادعای حقی در عین مستاجره یا منافع آن مزاحم مستاجر گردد و این مزاحمت بعد از قبض عین مستاجره، توسط مستاجر باشد، مستاجر حق فسخ ندارد و فقط می تواند به مزاحم رجوع کند.

-->