• آیا نکاح منقطع باید ثبت شود؟
  • سلام بنده حدود 1 سال قبل اقدام به ازدواج موقت با شخصی نمودم. ایشان بسیار تأکید دارند که ازدواجمان ثبت شود و به بنده اعلام کردند که اگر ثبت نشود، ازدواج باطل است. آیا این موضوع صحت دارد؟
1400/07/01

سلام و عرض ادب

بر اساس ماده 21 قانون حمایت خانواده، تنها در صورت وجود سه شرط، ثبت ازدواج موقت ضرورت دارد: 1- باردار شدن زوجه 2-توافق طرفین 3-شرط ضمن عقد. جدای از این موارد، نیازی به ثبت ازدواج موقت وجود ندارد و عدم ثبت آن هم منجر به بطلان نخواهد شد. 

1400/07/01

سلام خیر عدم ثبت دلیلی بر بطلان عقد نیست .

-->