• فوت صاحب خانه در عقد اجاره
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد اجاره ای یک واحد آپارتمان را برای مدت 1 سال اجاره کردم. حال بعد از گذشت 5 ماه متاسفانه صاحب خانه به دلیل بیماری کرونا فوت کردند. وراث متوفی متفق القول می‌گویند که من باید خانه ی آن ها را تخلیه کنم. می خواستم بدونم وضعیت عقد اجاره ی منعقده با فوت صاحب خانه به چه صورت است؟ و آیا ادعای وراث متوفی درست است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 497 قانون مدنی عقد اجاره به واسطه ی فوت موجر یا مستاجر باطل نمی شود. ولیکن اگر موجر فقط برای مدت عمر خود مالک منافع عین مستاجره بوده است اجاره به فوت موجر باطل می شود. اگر شرط مباشرت مستاجر شده باشد به فوت مستاجر باطل می گرد. طبق ماده فوق اصل بر اینست که با فوت هیچ یک از موجر و مستاجر عقد اجاره باطل نمی شود. اما اگر موجر صرفا برای عمر خود مالک منافع بوده باشد ( مثلا موجر خود مالک عین نبوده و صرفا مالک منفعت بوده باشد ) با فوت او اجاره باطل می‌شود. و در صورت فوت مستاجر اگر شرط مباشرت او شده باشد ( مثلا در قرارداد اجاره شرط شده باشد که فقط خود شخص مستاجر بتواند از عین مستاجره استفاده کند) در این صورت با فوت مستاجر نیز عقد اجاره باطل می شود.

-->