• تعمیرات در مال مورد اجاره بدون اجازه ی موجر
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد اجاره یک مغازه را برای مدت یک سال برای قنادی و شیرینی پزی اجاره کردم. بعد از تحویل گرفتن مغازه برای سهولت در رفت و آمد درب و کرکره ی آن را برقی کردم. بعد از پایان اجاره مبالغ هزینه کرده را از موجر تقاضا کردم و او گفت هیچ مبلغی به من نمی پردازد و گفت مگر من گفتم این ها نصب کنی. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی می توانم مبلغ هزینه کرده را مطالبه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 502 قانون مدنی اگر مستاجر در عین مستاجره بدون اذن موجر تعمیراتی نماید حق مطالبه ی قیمت آن را نخواهد داشت. طبق این ماده شما اگر از موجر اذن انجام این قبیل کار ها را گرفته باشید برای مطالبه ی هزینه ها می توانید به موجر مراجعه کنید اما اگر اذنی از موجر نگرفته باشید نمی توانید برای مطالبه مبالغ مذکور به موجر مراجعه کنید و تنها می توانید درب و کرکره ی برقی را برای خود بردارید و همان درب و کرکره ی قبلی را نصب کرده و عین مستاجره را به موجر تحویل دهید.

-->