• آیا با فوت مستاجر مبالغ اجاره بها که جز دیون هستند حال می شود؟
  • سلام وقت بخیر از شخصی شنیدم که کلیه ی دیون متوفی حال می شود. می خواستم بدونم اقساط اجاره بها که جز دیون متوفی محسوب می شود آیا با فوت مستاجر حال می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 505 قانون مدنی اقساط مال الاجاره که به علت نرسیدن موعد پرداخت آن بر ذمه ی مستاجر مستقر نشده است به موت او حال نمی شود. طبق این ماده اجرت المسمی، به تدریج که منافع حاصل می شود بر ذمه ی مستاجر مستقر می گردد و دینی که علت استقرار آن پس از فوت به وجود آید، نمی تواند به فوت حال گردد. پس اقساط اجاره بهایی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است و به عبارتی هنوز منفعتی استفاده نشده که مبلغی برای آن پرداخت شود با فوت مستاجر حال نمی شود زیرا عقد اجاره عقدی مستمر است.

-->