• در ملک مورد مزارعه
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا امکان دارد شخصی که مالک ملک نیست و فقط در آن حق انتفاع به مدت 10 سال دارد آن ملک را مورد عقد مزارعه قرار دهد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 522 قانون مدنی در عقد مزارعه لازم نیست که متصرف زمین مالک آن هم باشد ولی لازم است که مالک منافع بوده باشد یا به عنوانی از عناوین از قبیل ولایت و غیره حق تصرف در آن داشته باشد. طبق این ماده مقصود از مالک منافع اعم است از مستاجر و صاحب حق انتفاع و مستعیر و... . و صاحب حق انتفاع نیز می تواند آن مال را مزارعه بدهد.

-->