• اگر در عقد مزارعه شرط شده باشد عامل مبلغی علاوه بر سهم خودش ببرد
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد مزارعه ای که با شخصی منعقد کردم شخص عامل در ضمن عقد شرط کرد که مبلغ 10 میلیون تومان علاوه بر سهم خود از محصول را ببرد. می خواستم بدونم آیا چنین شرطی در عقد مزارعه صحیح است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 520 قانون مدنی در مزارعه جائز است شرط شود که یکی از دو طرف علاوه بر حصه ای از حاصل، مال دیگری نیز به طرف مقابل بدهد. طبق این ماده وجود چنین شرطی در ضمن قرارداد هیچ مشکلی ندارد.

-->