• آیا می توان در عقد مزارعه شرط کرد تمام ثمره متعلق به یک طرف باشد؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا می توان در عقد مزارعه شرط کرد که تمام ثمره ی حاصل از عقد متعلق به یکی از طرفین باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 532 قانون مدنی در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است. طبق این ماده شرط این که تمام ثمره متعلق به یکی از طرفین باشد خلاف مقتضای ذات عقد مزارعه است و هم شرط و هم عقد مزبور باطل خواهد بود.

-->