• آیا عامل در عقد مزارعه می تواند زمین را به دیگری تسلیم کند؟
  • سلام به موجب عقد مزارعه ای از شخصی زمین او را گرفتم که در آن چغندر بکارم و سود حاصل از فروش آن را به صورت 70 در صد صاحب زمین و 30 درصد من تقسیم کنیم. بعد از مدتی من به بیماری سختی دچار شدم که دیگر تا مدتی نمی توانم روی زمین کار کنم. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی می توانم موضوع عقد را به دیگری واگذار کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 541 قانون مدنی عامل می تواند برای زراعت اجیر بگیرد یا با دیگری شریک شود ولی برای انتقال معامله یا تسلیم زمین به دیگری رضای مزارع لازم است. طبق این ماده شما در صورتی می توانید عقد را به دیگری واگذار کنید که اذن مزارع ( صاحب زمین ) را در این خصوص بگیرید. اما برای شراکت یا اجیر گرفتن برای انجام کارها نیازی به گرفتن اذن از صاحب زمین ندارید.  در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->