• آیا ورشکستگی عامل در مضاربه باعث بطلان عقد می شود؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا ورشکستگی کسی که پولی به او داده شده تا با آن تجارت کند باعث بطلان عقد مضاربه می شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 551 قانون مدنی جهات انفساخ عقد مضاربه به موارد ذیل احصاء شده است :

1. در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین

2. در صورت مُفَلَّس شدن ( ورشکستگی )مالک ( صاحب مال التجاره)

3. در صورت تلف شدن تمام سرمایه و رِبح ( سودی که از تجارت حاصل شود )

4. در صورت عدم امکان تجارتی که منظور طرفین بوده

طبق این ماده ورشکسته شدن عامل از جهات فسخ عقد مضاربه نیست.

-->