• وضعیت شرط ضمان برای مضارب در عقد مضاربه
  • سلام وقت بخیر من می خواستم مبلغ 250 میلیون به شخصی تحت عنوان عقد مضاربه بدهم تا آن شخص اقدام به تجارت نماید و سود حاصله را به صورت نصف به نصف بین خودمان تقسیم کنیم. اما شخصی به من گفت که در عقد مضاربه شخص مضارب هیچ مسئولیتی نسبت به از بین رفتن سرمایه ندارد . من می خواهم در ضمن عقد مضاربه شرطی بگذارم مبنی بر این که تمام خسارات حاصله و از بین رفتن احتمالی سرمایه بر عهده مضارب باشد. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی شرط مزبور به چه صورت خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 558 قانون مدنی اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یا خسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر این که به طور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند. طبق این ماده در صورتی که شما در ضمن عقد مضاربه شرطی مبنی بر این که هیچ خسارتی متوجه شما نشود و تمام خسارات حاصله یا تلف احتمالی بر عهده مضارب باشد گذاشته باشید هم شرط و هم عقد مزبور باطل خواهد بود.

-->