• رجوع جاعل در اثنای جعاله
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد جعاله شخصی متعهد شد که اگر کار مشخصی را انجام دهم مبلغ 10 میلیون به من می دهد. در اثنای انجام این کار بودم که شخص از عقد مزبور رجوع کرد. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی تکلیف من چیست که کار را تا حدود زیادی انجام داده ام؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 565 قانون مدنی جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناء عمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد. طبق این ماده چون جعاله عقدی جائز است جاعل حق دارد در هر زمان از عقد رجوع کند و شما برای مقدار کاری که انجام داده اید مستحق اجرت المثل هستید.

-->