• اجرت در عقد جعاله
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد جعاله ای شخصی به من ایجاب کرد که در ازای کار های مشخصی که باید انجام بدهم یک خودروی پژو 206 را به من می دهد. در اثنای انجام کار ها بودم که جاعل عقد جعاله را فسخ کرد. می خواستم بدونم من مستحق دریافت خودروی مذکور هستم یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 566 قانون مدنی هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مصقود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی که کرده است مستحق خواهد بود اعم از این که فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل. طبق این ماده اگر عمل مورد جعاله دارای چند بخش باشد و انجام هر یک از بخش ها منظور اصلی جاعل بوده باشد شما به عنوان عامل مستحق دریافت اجرت المسمی ای که در عقد ذکر کردید به نسبت عملی که انجام دادید خواهید بود. اگر جعل (عوض کاری که انجام دادید) عین معین ( مثل همین خودرو) باشد شما به نسبت کاری که انجام دادید مالک آن خواهید شد.

-->