• آیا عامل در عقد جعاله حق حبس دارد؟
  • سلام وقت بخیر به موجب عقد جعاله ای شخصی به من ایجاب کرد اگر خودروی تاریخی و عتیقه او را بازسازی کنم مبلغ 100 میلیون به من می دهد. از شخصی شنیدم که در قانون حقی بنام حق حبس وجود دارد که طرف قرارداد از تحویل یا تسلیم موضوع تعهد جلوگیری می کند تا زمانی که طرف مقابل پول را بپردازد. می خواستم بدونم من می توانم بعد از بازسازی خودرو از حق مزبور استفاده کنم یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 567 قانون مدنی عامل زمانی مستحق جُعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد. طبق این ماده عامل حق حبس ندارد، زیرا عامل زمانی مستحق جُعل (عوض انجام کار ) می گردد که تعهد خود را انجام داده یا تسلیم کرده باشد. پس تا زمانی که عامل تعهد را انجام نداده و تسلیم نکرده باشد اصلا حق دریافت جعل را ندارد که بخواهد نسبت به آن حق حبس اعمال کند.

-->