• در چه موردی برای یک شخص قیم تعیین می شود؟
  • سلام وقت بخیر برادر زاده ی من مجنون است، می خواستم بدونم آیا باید برای قیم تعیین کنیم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1218 قانون مدنی برای اشخاص ذیل نصب قیم می شود:

1. صغاری که ولی خاص ندارند.

2. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها و ولی خاص نداشته باشند.

3. برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد .

طبق این ماده اگر برادر زاده ی شما ولی خاص ( پدر یا جد پدری یا وصی منصوب ) نداشته باشند یا هر یک از دو حالت فوق برای او اتفاق افتاده باشد، شما به عنوان اقربای شخص مجنون موظف هستید با مراجعه به دادگاه صالح ( دادگاه محل اقامت محجور )، تقاضای نصب قیم برای او را بنمایید.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس بگیرید. 02166128096

-->