• آیا انتشار حکم جنون شخصی، از لحاظ قانونی درست است؟
  • درود. تشکر از سایت خوبتون. یک سوال از خدمتتون داشتم. پسر بنده که 22 سال سن دارد به صورت اتفاقی و یک مرتبه به جنون مبتلا شد و دادگاه نیز حکم حجر وی را صادر کرد. بعد از این که حکم حجر صادر شد دادگاه اقدام به انتشار این مطلب در یکی از روزنامه ها کرد. می خواستم بدونم آیا دادگاه اصلا می توانسته چنین کاری بکند یا نه؟ اگر جواب منفی است من می توانم شکایت بکنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 1225 قانون مدنی همین که حکم جنون یا عدم رشد یک نفر صادر و به توسط محکمه ی شرع برای او قیم معین گردد مدعی العموم می تواند حجر او را اعلان نماید. انتشار حجر هر کسی که نظر به وضعیت دارایی او ممکن است طرف معاملات بالنسبه عمده واقع گردد الزامی است. طبق این ماده دادگاه در حالت کلی می تواند بعد از صدور حکم حجر و تعیین قیم برای محجور این قضیه را اعلان کند و حتی در یک مورد دادگاه مکلف به انتشار و اعلان حکم حجر است و آن در موردی است شخص محجوری به واسطه ی دارایی زیادی که دارد ممکن طرف معامله ی اشخاص متعددی واقع شود. پس طبق این ماده دادگاه کار غیر قانونی نکرده است و شما نمی توانید از آن ها شکایت کنید.

-->