• آیا ورشکسته می تواند به سمت قیم منصوب شود؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم آیا امکان دارد شخص ورشکسته به سمت قیمومت منصوب شود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس بند 3 ماده 1231 قانون مدنی که اشعار دارد کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر و هنوز عمل ورشکستگی آن ها تصفیه نشده است نمی توانند به سمت قیمومت منصوب شوند. البته با توجه به مفهوم مخالف این بند باید اشاره داشت کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده و عمل تصفیه آن ها نیز خاتمه یافته باشد می توانند به سمت قیمومت منصوب شوند.

-->