• موارد محدودیت تقسیم مال مشاع
  • سلام وقت بخیر. من دانشجوی رشته حقوق هستم. یک سوال از خدمتتون داشتم تقسیم اموال مشاع در چه مواردی با محدودیت مواجه است؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 589 قانون مدنی هر شریک المال می تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند. طبق این ماده اصل بر امکان تقسیم مال مشاع است و محدودیت های وارده بر تقسیم مال مشترک عبارتند از:

1. التزام قراردادی طرفین به بقاء شرکت (ماده 589 قانون مدنی)

2.تقسیم موجب ورود ضرر به مال مال مشترک شود (ماده 591 قانون مدنی)

3. تقسیم موجب تلف شدن مال مشترک شود (ماده 595 قانون مدنی )

4. تقسیم  مال موقوفه توسط موقوف علیهم ( ماده 597 قانون مدنی )

-->