• اگر وکالت به صورت مطلق داده شده باشد ناظر به چه موردی است؟
  • سلام وقت بخیر اگر به شخصی به طور مطلق وکالت داده شود، وکالت ناظر به چه موردی خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 661 قانون مدنی در صورتی وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود. طبق این ماده اگر وکالت به طور مطلق داده شده باشد فقط ناظر به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

-->