• آیا بازپرس باید در تحقیقات محلی و معاینه محل شخصا حاضر باشد؟
  • سلام وقت بخیر سوالی از خدمتتون داشتم آیا باز پرس شخصا باید در تحقیقات محلی و معاینه محل حضور داشته باشد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 126 قانون آیین دادرسی کیفری هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنان چه بازپرس لازم بداند، شخصا حاضر می شود؛ اما در جرایم موضوع بند ( الف ) ماده 302 این قانون و هم چنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصا و در اسرع وقت حضور یابد. طبق این ماده حضور بازپرس در هنگام معاینه محل و تحقیقات محلی الزامی ندارد و در 2 مورد الزام پیدا می کند:  1. در جرایم بند الف ماده 302 ( حبس ابد و سلب حیات) 2. هنگام معاینه اجساد .

-->