• اگر قیم اموال مولی علیه را بدون تقصیر تلف کند، مسئول است؟
  • سلام پدر من حدود 8 ماه قبل فوت کرده و بعد از آن، عموی بنده به عنوان قیم ما انتخاب شده است. پدر من صاحب یک کارخانه تولید شکر است. در این مدت، با اینکه عموی بنده مدیریت امور را بر عهده داشت و مرتب به کارخانه سر میزد ولی به دلیل اختلالات صورت گرفته در سیستم برق کارخانه، متاسفانه چندتا از دستگاه ها سوخته و عملاً کارخانه تولید نمیکند. سوالی که داشتم این است که آیا میتوانیم علیه عموی خودمان به خاطر این خسارات شکایت کنیم؟
1400/07/01

سلام وقت شما بخیر

بر اساس ماده 1238 قانون مدنی، چنانچه قیم تقصیر در حفظ مال مولی علیه کرده باشد، مسئول ضرر و خسارت است. اصطلاحاً در حقوق ید قیم را ید امانی میگویند و چنانچه قیم در حفظ اموال مولی علیه، تقصیری نکرده باشد، مسئولیتی ندارد. بنابراین و با توجه به توضیحات شما، عموی شما مسئول خسارات وارده بر کارخانه نمی باشد. 

-->