• شریک ماذون در اداره مال مشاع مسئول جبران خسارات خواهد بود؟
  • سلام وقت بخیر به موجب یک عقد شرکت من و تعدادی از دوستانم اقدام به خرید یک زمین کشاورزی کردیم و می خواستیم در آن یک مجموعه مدرن کشاورزی درست کنیم. چون تعداد ما زیاد بود ضمن عقد شرکت، من را که از لحاظ سنی از همه بزرگتر بودم به عنوان شریک ماذون مشخص کردند و اختیار کار های اجرایی و طراحی و... را به من دادند. بر اساس نظر من یکی از سوله ها را در ضلع غربی زمین ساختیم و تیمی که قرار بود این سازه را بسازد من انتخاب کردم. بعد از مدت 6 ماه این سازه در اثر بادهای شدیدی که وزید تخریب شد. حال دیگر دوستانم می گویند چون تو آن جا را ساختی و در تمام مراحل ناظر و اجرا کننده بودی، باید این سوله را دوباره با هزینه ی شخصی خودت بسازی و مسئول جبران خسارت تو هستی. می خواستم بدونم آیا ادعای دوستانم در این باره درست است یا نه ؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 577 قانون مدنی شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه ی اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصل از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط و تعدی. طبق این ماده شما به هیچ وجه مسئول جبران خسارات به بار آمده نخواهید بود مگر این که در این باره تعدی یا تفریط کرده باشید.

-->