• وضعیت شرکای ماذون در صورت فوت یکی از شرکاء
  • سلام به موجب عقد شرکت، من و یکی از دوستانم به عنوان شریک ماذون از طرف باقی شرکاء انتخاب شدیم. متاسفانه دوستم بر اثر بیماری کرونا فوت کرد. می خواستم بدونم از لحاظ حقوقی وضعیت من در شریک با اذن بودن چگونه خواهد بود؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 588 قانون مدنی در موارد ذیل شرکاء ماذون از تصرف در اموال مشترکه نمی باشند:

1. در صورت انقضاء مدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع

2. در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکاء

طبق این ماده در صورتی که یکی از شرکاء ماذون فوت کند یا محجور شود، شریک دیگر به تنهایی نمی تواند به عنوان شریک ماذون ادامه بدهد و باید دیگر شرکاء، مجددا این امر را تنفیذ کنند.

-->