• آیا امین می تواند مال مورد امانت را ودیعه بدهد؟
  • سلام وقت بخیر. پسر عموی من به دلیل سفر به خارج از کشور به مدت دو هفته سگ خود را نزد من امانت گذاشت. بعد از 2 روز من متوجه شدم که نمی توانم از آن نگهداری کنم. آیا می توانم سگ را به دوستم که از پس این کار بهتر بر می آید بسپارم؟  
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون مدنی امین نمی تواند مال مورد امانت را به دیگری بسپارد مگر ضرورت نگهداری از مال ایجاب کند البته در فرض اخیر چنان چه گیرنده، مرتکب تقصیر شود، امین هم ضامن است. طبق این اصل کلی شما می توانید سگ را به علت این که شخص دیگری مهارت و تبحر بیشتری در نگهداری از حیوان مذکور دارد و این انتقال برای سلامت خود حیوان هم بهتر است به دیگری انتقال بدهید . اما اگر این حیوان در ید شخص انتقال گیرنده تلف شود یا صدمه ببیند شما هم در کنار انتقال گیرنده در مقابل مالک ضامن خواهید بود.

-->