• ارائه فاکتور جعلی به بانک جهت دریافت وام
  • باسلام کارمند این جانب بدون اطلاع از من برای گرفتن وام از بانک: فاکتور خرید از فروشگاه این جانب به بانک ارائه کرده و من را فروشنده جنس و خود را خریدار معرفی کرده من زمانی از این جریان باخبرشدم که بانک دروجه من چکی صادر کرده وایشان چک رابه حسب من خوابانده وبه من زنگ زد وگفت مبلغ واریزی را به حساب خودش واریز کنم من هم واریز نکردم اینجانب صاحب فروشگاه در تماسی که با بانک داشتم بانک گفتند شما به عنوان فروشند وایشان به عنوان خریدار در بانک ثبت شده اید اینجانب صاحب فروشگاه هیچ گونه جنسی به ایشان نفروخته و فاکتوری صادر نکرده ام اینجانب از ایشان به عنوان جعل فاکتور و مهر و امضا از ایشان شکایت دارم مرجع محترم لطفا رسیدگی کنید با تشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با عرض سلام و ادب اگر از جعلی بودن فاکتور فروشگاهتون مطمئن هستید به نظر بنده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شکایت کنید از ایشان و در ضمن یک فقره اظهارنامه رسمی دادگستری از طریق دفاتر خدمات قضایی مشعر بر جعلی بودن فاکتور شما و تقاضای متوقف کردن پرداخت تسهیلات برای بانک ارسال بفرمایید در رسبدگی به شکایت جعل امر به کارشناسی خط و امضا ارجاع میشه و صحت یا جعلی بودن فاکتور و مفاد و محتویات و تاریخ و مهر اون بررسی میشه.

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

با عرض سلام و ادب اگر از جعلی بودن فاکتور فروشگاهتون مطمئن هستید به نظر بنده به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شکایت کنید از ایشان و در ضمن یک فقره اظهارنامه رسمی دادگستری از طریق دفاتر خدمات قضایی مشعر بر جعلی بودن فاکتور شما و تقاضای متوقف کردن پرداخت تسهیلات برای بانک ارسال بفرمایید در رسبدگی به شکایت جعل امر به کارشناسی خط و امضا ارجاع میشه و صحت یا جعلی بودن فاکتور و مفاد و محتویات و تاریخ و مهر اون بررسی میشه.ارایه فاکتور جهت عقد قرارداد مشارکت و اخذ تسهیلات بوده.

-->