• آیا در جرایم غیر عمد صدور قرار تامین قانونی است؟
  • سلام وقت بخیر می خواستم بدونم در جرایم غیر عمد آیا بازپرس می تواند قرار کفالت صادر کند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم غیر عمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جائز نیست. بر اساس این تبصره در جرایم غیر عمدی اگر مقام قضایی تشخیص دهد که حقوق بزه دیده به طریق دیگری تضمین نمی شود صدور قرار کفالت و وثیقه جائز است.

-->