• توقیف آپارتمان در زمان قبل از دادگاه بدوی اعسار
  • کسی در اجرای احکام سه حکم سه پرونده محکوم به دارد و دادگاه بدوی اعسارش چند ماه دیگه هست ، آیا میتوان سند ثبتی آپارتمانش را توقیف کرد؟ یا باید طلبکار صبر کند تا دادگاه بدوی اعسار؟ حالیه اگر توقیف کرده باشد ، باید بدهکار چه کار کند؟ آیا اگر تا دادگاه بدوی اعسار صبر کند ، اشکال دارد؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون شما می توانید آپارتمان مذکور را توقیف کنید. برای توضیحات بیشتر درباره ابهامات پرونده و راهنمایی بهتر لطفا با موسسه تماس بگیرید. 02166128096

-->