• در صورت عدم تصریح به نوع ضمان وضعیت آن به چه صورت خواهد بود؟
  • سلام وقت بخیر من از بدهی عمویم در برابر شخص ثالث ضمانت کردم. الان از شخصی شنیدم که ضمانت در حقوق ما به نوع نقل ذمه به ذمه و ضم ذمه به ذمه است. ما درضمن عقد ضمانت هیچ توافقی درباره ی این موضوع نکردیم. می خواستم بدونم وضعیت عقد ضمانت ما به چه صورت خواهد بود؟ و اگر امکان دارد توضیحی درباره ی انواع آن بدهید. با تشکر  
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس قانون مدنی عقد ضمان به دو نوع تقسیم می شود :

الف) نقل ذمه به ذمه: در ضمانت نقل ذمه به ذمه، دین منتقل شده و مضمون عنه بری می شود . یعنی در این نوع از ضمانت شخصی که از او ضمانت شده است به طور کلی ذمه اش بری می شود و ضامن جایگزین او می شود.

ب) ضم ذمه به ذمه: در ضمانت ضم ذمه به ذمه، ذمه ضامن به ذمه مضمون عنه ( مدیون اصلی ) ضمیمه شده و ضامن مسئول پرداخت می شود بدون آن که مضمون عنه بری شود که بر اساس نحوه ی مراجعه مضمون له( طلبکار) به ضامن دو حالت وجود دارد:

1. تضامنی ( ضمان عرضی ): طلبکار برای وصول طلب خویش می تواند به هر کدام که بخواهد رجوع کند.

2. وثیقه ای (ضمان طولی): طلبکار ابتدا باید به مدیون اصلی ( مضمون عنه) رجوع کند و در صورت پرداخت، به ضامن رجوع نماید.

در حالتی که در ضمن عقد ضمان تصریحی به نوع ضمان نشده باشد، ضمان نقل ذمه به ذمه خواهد بود.

آروزی بهروزی

-->