• آیا شخص ورشکسته می تواند ضامن باشد؟
  • سلام وقت بخیر آیا شخص ورشکسته می تواند از دینی ضمانت کند؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 686 قانون مدنی ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد. طبق این ماده و وحدت ملاک از ماده 690 همان قانون ضامن شدن ورشکسته بلامانع است ولی در صورتی که مضمون له ( شخصی که ضمانت به نفع او شده است) نسبت به ورشکسته بودن او جاهل باشد، حق دارد ضمان را فسخ و به مضمون عنه ( مدیون اصلی ) رجوع کند.

-->