• در چه صورت نفقه فرزند بر عهده پدر است؟
  • سلام. مدتی است به دنبال کار می گردم اما موفق به پیدا کردن کار نشدم و در خانه پدرم زندگی میکنم. به دلیل اختلافات خانوادگی پدرم هیچ پولی به من نمی دهد و من شدیدا نیازمند هستم. برای گرفتن نفقه به کدام دادگاه باید مراجعه کنم؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده نفقه اقارب در صلاحیت دادگاه خانواده است. همچنین نفقه دهنده و نفقه گیرنده باید دارای شرایطی باشند که بر اساس ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود در نتیجه اگر شما نیازمند نفقه هستید و پدرتان نیز دارای تمکن مالی برای پرداخت نفقه شما هستند موظف به دادن نفقه شما هستند.

در همین رابطه بهتر است بدانید طبق ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب؛ در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.

هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند.

-->