• اولویت با نفقه فرزند است یا نفقه والدین؟
  • سلام. پدرم والدینی دارد که نفقه و خرجی آنها بر عهده پدرم است. جدیدا من طلاق گرفتم و به خانه پدرم برگشتم. اما پدرم هیچ نفقه و خرجی به من نمی دهد. آیا قانونا وظیفه ای برای نفقه دادن به من ندارد؟
1400/07/01

سلام و احترام. بر اساس ماده ۱۲۰۲ قانون مدنی اگر اقارب واجب‌النفقه متعدد باشند و منفق نتواند نفقه همه آن ها را بدهد اقارب در خط عمودی نزولی مقدم بر اقارب در خط عمودی‌ صعودی خواهند بود. در نتیجه اگر شما توانایی مالی ندارید در نفقه گرفتن شما بر پدر و مادرشان اولویت دارید.

در این رابطه بهتر است بدانید که طبق مواد ۱۱۹۷و ۱۱۹۸ قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد.و همچنین کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود.در نتیجه پدر باید دارای تمکن مالی و شما نیز محتیاج به نفقه باشید وبا مجموع این شرایط نفقه به شما تعلق می گیرد.

-->