• آیا من وظیفه پرداخت نفقه مادرم را دارم؟
  • سلام. پدرم سال پیش ورشکسته شدند اکنون در خانه اجاره ای زندگی میکنند و اخیرا قادر به پرداخت اجاره ماهی 4 میلیون نیستند آیا من وظیفه دادن اجاره آنها را دارم؟ و قانونا حق مطالبه دارند.
1400/07/01

سلام وقتتون بخیر. مطابق ماده 1200 قانونی مدنی نفقه ابوین با رعایت الاقرب‌ فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است و البته دارای شرایطی است که در مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ قانون مدنی کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم سازد. از طرفی کسی ملزم به انفاق است که متمکن از دادن نفقه باشد یعنی بتواند نفقه بدهد بدون اینکه از این حیث در وضع معیشت خود دچار ‌مضیقه گردد برای تشخیص تمکن باید کلیه تعهدات و وضع زندگانی شخصی او در جامعه در نظر گرفته شود. در نتیجه اگر تمکن مالی دارید قانونا مکلف به پرداخت بهای اجاره هستید.

-->