• ضمانت چند نفر از دین واحد
  • سلام وقت بخیر شخصی به من مبلغ 430 میلیون بدهی دارد و برای این بدهی 5 نفر می خواهند از او ضمانت کنند. می خواستم بدونم اگر من ضمانت این 5 نفر را قبول کنم، از لحاظ حقوقی آیا می توانم به همه آن ها مراجعه کنم؟
1400/07/01

سلام و احترام

در فرض سوالتان ذکر نکردید که این 5 نفر همگی ضمن یک عقد از دین ضمانت کردند یا هر کدام به صورت جداگانه و باید بین این دو قائل به تفکیک بود. در حالت اول که همه ی ضامن ها در ضمن یک عقد واحد از دین ضمانت کرده اند، اگر شما ضمانت را قبول کنید می توانید به هر یک از آن ها برای وصول تمام طلب مراجعه کنید. حالت دوم که چند ضامن هر یک جداگانه به شما مراجعه کرده اند و از دین واحدی ضمانت کرده اند شما می توانید ضمانت هر کدام از افراد را که مایل بودید قبول کنید و آن شخص نسبت به پرداخت کل طلب به شما ضامن خواهد بود.

در صورت نیاز به راهنمایی و مشاوره بیشتر با موسسه تماس بگیرید 02166128096

-->