• عدم توانایی دادن نفقه زوجه و نفقه والدین به طور همزمان
  • سلام. آقایی 34 ساله هستم که دو ساله ازدواج کردم. و دارای یک فرزند هستم . والدینم با سخت شدن شرایط اقتصادی توانایی پرداخت برخی موارد ضروری زندگی مانند تهیه لباس و دادن اجاره خانه و.. ندارند. اگر بخواهم به آنها نیز خرجی بدهم مقداری از موارد هزینه های ضروری همسر و فرزندم انجام نمی شود. قانونا چگونه باید تعادل برقرار کنم؟ لطفا من را راهنمایی کنید.
1400/07/01

بر اساس ماده ۱۲۰۳ قانون مدنی در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب‌النفقه دیگر زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود لذا نفقه فرزند و زوجه مقدم بر نفقه والدین است و شما پس از رفع هزینه ها و دادن نفقه همسر و فرزندان، تنها در صورت تمکن مالی موظف به دادن نفقه والدین هستید و الان قانونا وظیفه ای ندارید.

-->