• آیا مادر وظیفه پرداخت نفقه را دارد؟
  • سلام. پدرم سال پیش فوت کردند و من در حال تحصیل در کلاس دوم دبیرستان هستم. می خواهم بدانم چه کسی وظیفه نفقه و هزینه های من را دارد ؟آیا مادرم وظیفه ای دارد یا خیر؟
1400/07/01

سلام وقت بخیر. مطابق ماده ۱۱۹۹قانون مدنی نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق به عهده اجداد پدری است، با رعایت الاقرب‌ فالاقرب؛ در صورت ‌نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آن ها نفقه بر عهده مادر است.

هر گاه مادر هم زنده و یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجب‌النفقه است و اگر چند نفر از ‌اجداد و جدات مزبور، از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه متساوی تادیه کنند. در نتیجه اگر اجداد پدریتان در قید حیات نیستند مادرتان در صورت تمکن مالی وظیفه دادن نفقه شما را دارد.

-->