• میزان نفقه ماهیانه چقدر است؟
  • سلام. خانمی هستم که تحصیل کرده و دارای خانواده متوسط از لحاظ مالی هستم. پس از یکسال زندگی با همسرم و ندادن نفقه توسط ایشان می خواهم شکایت کنم. میزان نفقه من چقدر است؟ دادگاه حدودا چه مقدار نفقه برای من در نظر میگیرد؟
1400/07/01

سلام و احترام. با توجه به در نظر گرفتن کلیه شرایط کارشناس در این مورد تصمیم می گیرد. و بهتر است بدانید مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.

-->