• وضعیت مالی ضامن در عقد ضمان
  • درود. یک سوال از خدمتتون داشتم. می خواستم بدونم برای ضامن شدن از دینی آیا ضامن باید وضعیت مالی خاصی داشته باشد یا نه؟
1400/07/01

سلام و احترام

بر اساس ماده 690 قانون مدنی در ضمان شرط نیست که ضامن مالدار باشد، لیکن اگر مضمون له در وقت ضمان به عدم تمکن ضامن جاهل بوده باشد می تواند عقد ضمان را فسخ کند ولی اگر ضامن بعد از عقد غیر ملیء شود مضمون له خیاری نخواهد داشت. طبق این ماده وضعیت مالی خاصی برای ضامن شدن شرط نیست اما اگر ضامن در حین انعقاد عقد ضمان معسر باشد و مضمون له ( کسی که ضمانت به نفع او شده باشد ) نسبت به این موضوع جاهل باشد می تواند به این علت عقد ضمان را فسخ کند. اما اگر ضامن بعد از انعقاد عقد ضمان ناگهان معسر شود مضمون له نمی تواند عقد را فسخ کند.

-->